Voorwoord praeses


Waarde bezoeker

Welkom op de site van onze club De Drakentemmers, één van de meest authentieke clubs die je in Gent zal tegenkomen. De Drakentemmers is dé traditionele streekclub voor studenten van Gent en omstreken, waar de nadruk ligt op traditie, stijl en vriendschap.

Aangezien de mogelijkheid tot traditioneel cantussen in Gent zeer beperkt is bieden wij ook mensen die niet van Gent zijn de mogelijkheid om lid te worden, zij het dan als "commilito extra muros". Er is één iets dat ons allen verbindt: onze grote liefde voor de stad Gent en voor het studenteleven met al zijn tradities en liederen. Fides et amor, Latijn voor trouw en liefde, is niet enkel het motto van de stad Gent, ook door elke Drakentemmer worden deze waarden hoog in het vaandel gedragen.

De Drakentemmers werden opgericht met als doel een stijlvolle, apolitieke, studentikoze en traditionele streekclub te zijn. Dit betekent dat wij het studentenleven beleven zoals het voorgeschreven staat in de clubcodex en daar zo weinig mogelijk proberen van af te wijken. Zo dragen wij petten, één van de oudste studentenhoofddeksels. Onze cantussen zijn zeer verzorgd.

Plenis coloribus is meer dan folklore of een verplichting, het is traditie, de voortzetting van wat ons is overgeleverd. Een Drakentemmer representeert stijl, traditie en kameraadschap, de weg die ons al jaar en dag gewezen is door onze voorgangers. Dat de student uit de codex nog altijd bestaat, is onze club nog altijd het trotse voorbeeld van.

Wees zeker welgekomen om eens een kijkje te komen nemen naar onze clubavonden en cantussen!

Ut Vivat, Crescat et Floreat De Drakentemmers!

Charlotte Anné v. Lammetje
Praeses der Drakentemmers 2022-23

Maak een gratis website.