Voorwoord praeses


Waarde bezoeker,

Het is een genoegen om u te mogen verwelkomen op de website van onze club, De Drakentemmers.
Wij zijn de enige apolitieke studentenclub in Gent die zich vasthoudt aan de oude, stijlvolle studententradities zoals ze in 1935 in de clubcodex beschreven werden door Dr. Mon de Goeyse. Met trots deel ik mee dat de werking van onze club gevestigd is op drie pijlers: traditie, stijl en vriendschap.

Aangezien wij ons inzetten voor het behoud en de verderzetting van de authentieke studententradities zijn wij onder andere te herkennen aan onze zwarte petten, wat zowel bij ons als in het buitenland hét traditionele studentenhoofddeksel is! Met dezelfde gedachte organiseren wij iedere twee weken een stijlvolle cantus, een gelegenheid om tussen pot en pint liederen te zingen en vriendschappen voor het leven te smeden.

Naast de traditionele (Vlaamse) studentikoziteit heeft ook het Gentse een belangrijke plek binnen onze vereniging. Hoewel wij opgericht zijn als streekclub voor Gent en omstreken staat ons lidmaatschap open voor iedereen, ongeacht de afkomst. Wat wel vast staat is dat onze leden een grote liefde delen voor Gent, haar geschiedenis en tradities. Door ons lidmaatschap ook open te stellen voor niet-Gentenaren kan iedereen bij ons genieten van de mogelijkheid tot traditioneel cantussen, een fenomeen dat doorheen de jaren steeds zeldzamer is geworden.

Bovendien onderhouden wij goede relaties met gelijkgezinde studentenclubs in de andere Vlaamse studentensteden. Clubs die, net als ons, de tradities die aan ons overgeleverd zijn koesteren, verder zetten en doorgeven aan de volgende generaties studenten. Een Drakentemmer representeert stijl, traditie en kameraadschap, de weg die ons al jaar en dag gewezen is door onze voorgangers. Dat de student uit de codex nog altijd bestaat, is onze club nog altijd het trotse voorbeeld van.

Wees zeker welgekomen om eens een kijkje te komen nemen op onze clubavonden en cantussen!

Ut Vivat, Crescat et Floreat De Drakentemmers!

Nicola Catteeuw v. Multatuli
Praeses der Drakentemmers 2023-24, 2024-25

Maak een gratis website.