FAQ

1. Waarom dragen Drakentemmers geen kiel?

Oorspronkelijk werd er op cantussen een kostuum gedragen, daar een cantus per definitie een plechtige gebeurtenis is. Na de Tweede Wereldoorlog verminderde het belang van bepaalde oudere tradities. Zo begon men met vuile dopen en cantussen, zoals we ze nu bij vele niet-traditionele verenigingen kennen. Bij de studenten Geneeskunde en Wetenschappen kwam indertijd dan ook het idee op om hun labojas over het kostuum te dragen, zodat dit laatste niet vuil zou worden. Andere studentenverenigingen volgden al snel en zelfs leden van clubs/kringen die niets met wetenschappen te maken hadden, gingen speciaal een labojas aanschaffen. Niet veel later besliste men dat het dragen van een kostuum overbodig was, daar men toch een labojas erover aandeed. Dit zette op zijn beurt dan weer de deur open naar vuilere dopen en gebruiken.

De tijd dat iedereen naar de les en naar de club ging in kostuum, ligt al even achter ons. Ook bij De Drakentemmers wordt dat ook niet meer als verplichte klederdracht gezien. Enkel bij speciale gelegenheden halen we onze beste kleren uit de kast.

Een kiel wordt evenwel nooit gedragen op een Drakentemmerscantus, daar de kiel, zoals hierboven beschreven, mee symbool staat voor de teloorgang van bepaalde studententradities.

2. Waarom draagt het praesidium, behalve de praeses, geen breed lint?

Het was oorspronkelijk niet de bedoeling dat alle leden van een praesidium een breed lint zou mogen dragen. 

Vroeger werden overal dezelfde regels toegepast: enkel de praeses draagt een breed lint (praeseslint). Echter, door de grote groei van het universitair onderwijs kwamen er alsmaar meer studenten aan de universiteit en kregen de kringen alsmaar meer leden. Opdat voor deze vele leden duidelijk zou zijn aan wie er vragen over de werking konden gesteld worden, werd er beslist om aan alle praesidiumleden een lint te geven met een breedte tussen het praeseslint en het commilitolint in. 

Deze linten brachten dan ook een zekere uitstraling met zich mee. Kleinere clubs gingen al snel ook het voltallig praesidium zulke linten geven en - erger nog - extra praesidiumposten uitvinden zodat er meer linten te verdelen waren. In sommige verenigingen is helaas het onderscheid tussen praesidium- en praeseslint vervaagd.

3. Waarom dragen Drakentemmers een pet?

Wij dragen een traditionele pet, zoals nog enkele andere verenigingen in Gent. De pet wil niet duiden op enige politieke richting of voorkeur. Deze is ook niet te vergelijken met een bierpet. Het is hét ultieme traditionele studentenhoofddeksel. Zo worden ook in Duitse verenigingen waaronder bijvoorbeeld Corpsen en Burschenschaften zulke petten gedragen.

Binnen het GSK (zie onderstaand) worden zwarte petten gedragen. Wij zijn de laatste overgebleven vereniging met deze petkleur in Gent.

4. Bij welk konvent zit De Drakentemmers?

Momenteel zitten we als enige overblijvende vereniging bij het GSK. Dit staat voor het Gents Studentenkorps. Het GSK werd opgericht  om een antwoord te bieden op de "toenmalige slechte organisatie binnen het SK".

Het GSK liet aanvankelijk alle soorten clubs toe, tot het een konvent werd voor traditionele streekclubs. De laatste hogeschoolclub heeft in 2008 de groepering verlaten.

De enige club nog actief uit deze werking is De Drakentemmers. Gavergild bestaat nog wel, maar zijn al even geen traditionele club meer. Het was de bedoeling dat het GSK werd georganiseerd in 5 provinciale gildes die op hun beurt streekclubs groeperen. Aangezien het GSK kleiner is geworden dan voordien gehoopt, zijn deze gildes niet meer functioneel.

5. Wat is een traditionele vereniging?

Het clubgebeuren dient te verlopen zoals het in de clubcodex (blauwe bladzijden van de studentencodex uitgegeven door Studentencentrum Leuven) wordt voorgeschreven.

Wij gebruiken dus een andere codex dan de Gentse (SK) codex. 

6. Welke codex gebruikt De Drakentemmers?

Wij gebruiken de traditionele codex, uitgegeven door Studentencentrum Leuven, en vaak omschreven als de KVHV-codex of zoals Rita (legendarische cafébazin van het even legendarische studentencafé Salamander) het zei: de goeie codex. De meeste leden hebben de editie uit 2011.

Dit is de recentste uitgave van de originele codex, zoals ze ooit werd uitgevonden, naar de geest van de bezielers van het studentenleven (oorspronkelijke versie 1935).

Tot enige jaren geleden gebruikte bijna elke vereniging deze. In 1993 werden namelijk de Leuvense KVHV-codex en de Gentse SK-codex samengesmolten tot de clubcodex voor alle Vlaamse studenten. Hiermee kon je dus gemakkelijk cantussen in de verschillende studentensteden die het geografische Vlaanderen rijk is. De samensmelting geschiedde door financiële problemen. Zo werd de uitgave van de studentencodex van Gent in handen gegeven van het Studentencentrum Leuven. Deze besloot de KVHV-codex overal waar dit niet de standaard was, in te voeren. De meeste Gentse verenigingen stapten echter over op de nieuwe Gentse  SK-codex, nadat deze in 2012 opnieuw werd uitgebracht. Deze is te herkennen aan de sectie met gele pagina's.

De codex die gebruikt wordt door De Drakentemmers (editie 2011) is aan te kopen voor €7. 

7. Hoe kan er betaald worden?

Er kan betaald worden via Payconiq, overschrijving of met cash. De quaestor verkiest Payconiq en overschrijving boven cash.

Maak een gratis website.